Güncel

Piyasadan haberler

BIOEN… Şirketin bağlı ortaklığı Doğu Star Elektrik Üretim A.Ş’nin işletmecisi olduğu İnegöl Biyogaz Elektrik Üretim Tesisine 1 adet motor ünitesi ilavesi için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 01.10.2021 tarihinde kısmi kabul İşlemi gerçekleştirmiştir. Halihazırda 1 adet motor ünitesi ile 1,4 MWe kurulu güç kapasitesinde olan tesis; 1 adet motor ünitesi ile desteklenmesi sonrasında toplamda 2 adet motor ünitesiyle 2,8 MWe kurulu güç kapasitesine ulaşmıştır.

 GSDHO… 30.09.2021 tarihi itibarıyla Şirketçe SPK düzenlemeleri çerçevesinde verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerin toplamının, kamuya açıklanan son bilançodaki aktif toplamına oranı %32,60 olarak gerçekleşmiştir.

KZBGY… Şirketin Marmaris’te yürüttüğü “Kızılbük Wellness Resort” projemizde bulunan devremülk ünitelerin ön satış işlemleri kapsamında 01 Eylül – 30 Eylül 2021 tarihleri arasında müşterilerle 645 adet devre satış sözleşmesi imzalanmış, bu sözleşmelerin toplam ön satış bedeli 69.697.023 TL olarak gerçekleşmiştir. İlgili projemizde bugüne kadar 9.043 adet devremülk ünitelerin ön satışı gerçekleştirilimiş ve sözleşmeleri imzalanmış, bu sözleşmelerin toplam ön satış bedeli 852.731.414 TL olarak gerçekleşmiştir.

ORGE… 01.09.2021 tarihli açıklamada, Şirketin devam eden işleri arasında yer alan Dudullu-Bostancı Metro Projesi’nde, İMES ve MODOKO istasyonları elektrik işlerine ilişkin 1.504.328,49 Euro+KDV tutarındaki teklife ilişkin olarak, İşveren Şenbay-Kolin-Kalyon Dudullu Bostancı Metro Yapım Ortaklığı ile sözleşme görüşmelerine başlandığı kamuya duyurulmuştu. Bahsi geçen sözleşme imza süreci tamamlanmıştır. İşin 365 günde bitirilmesi planlanmaktadır. Böylece Dudullu-Bostancı Metro Projesi’nde toplam sözleşme büyüklüğü 4.151.346,79 Euro+KDV seviyesine ulaşmış bulunmaktadır.

PAGYO… Yapılan Genel Kurul Toplantısında; Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen Kar Payı Dağıtım Önerisi, kar dağıtımına ilişkin tarih, tutar ve taksit sayısı hususunda Yönetim Kurulu yetkilendirilerek oybirliği ile kabul edildi. Birinci taksit 0,09 TL olmak üzere 7.830.000 TL dağıtılacaktır. İkinci taksit 0,06 TL olmak üzere 5.220.000 TL dağıtılacaktır. Üçüncü taksit 0,08 TL olmak üzere 6.960.000 TL dağıtılacaktır. Dördüncü ve son taksit 0,025 TL olmak üzere 2.175.000 TL dağıtılacaktır. Dördüncü taksit ile birlikte ödenmesi gereken tüm temettü ödenmiş olacaktır.

 SELVA… Şirket ile Beeches Finance Corp.arasında 14.03.2013 tarihinde düzenlenen opsiyon sözleşmesinin şartlarının Beeches Finance Corp. tarafından yerine getirilmemesinden kaynaklanan ve dava konusu olan alacakların tümünün akdi yasal faizleri ve ferileriyle birlikte 7.210.560 TL bedelle devri konusunda Sn.Kerem Akbaş ile 30.09.2021 tarihinde alacağın temliki sözleşmesi düzenlenmiş ve 04.10.2021 (Bugün) tarihinde 7.210.560 TL temlik bedeli Şirket tarafından tahsil edilmiştir.

VBTYZ… Şirket, İsviçre’de faaliyet gösteren Serrec AG ile (http://www.serrec.ch/) Avrupa’da faaliyet gösterecek VBT Europe’u (% 51 pay sahibi Şirket, %49 pay sahibi Serrec AG olacak şekilde) kurmak konusunda ön anlaşmaya varmış ve söz konusu ön protokol 04.08.2021 tarihinde kamuoyuna duyurulmuştu, VBT Europe (https://vbteurope.com/ ) ön protokolde yazıldığı şekilde % 51 VBT Yazılım AŞ, %49 Serrec AG olacak şekilde kurulmuş ve faaliyete başlamıştır.

DITAS… Bursa Ticaret Sicili’ne 71397 sicil numarası ile kayıtlı, diğer hususların yanı sıra, otomotiv sanayi için sac parça kalıp üretimi ile iştigal eden 3S Kalıp Aparat Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“3S Kalıp”)’nin tamamı ödenmiş 600.000 (altıyüzbin)-Türk Lirası sermayesini temsil eden tamamı nama yazılı, her biri 1 (bir) Türk Lirası nominal değerde 600.000 (altıyüzbin) adet paydan, ödenmiş sermayenin %70’ini temsil eden 420.000 (dörtyüzyirmibin) adet payının, yapılan pazarlıklar neticesinde Sezayi Sezer ve Rabia Sezer’den, ve -Bursa Ticaret Sicili’ne 17149 sicil numarası ile kayıtlı, diğer hususların yanı sıra, otomotiv sanayii için her türlü profil ve yedek parça imalat ve alım satımı ile iştigal eden Profil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Profil Sanayi”, 3S Kalıp ile beraber “Şirketler”)’nin tamamı ödenmiş 11.250.000 (onbirmilyonikiyüzellibin) -Türk Lirası sermayesini temsil eden tamamı nama yazılı, her biri 1 (bir) Türk Lirası nominal değerde 11.250.000 (onbirmilyonikiyüzellibin) adet paydan, ödenmiş sermayenin %70’ini temsil eden 7.875.000 (yedimilyonsekizyüzyetmişbeşbin) adet payının, yapılan pazarlıklar neticesinde Sezayi Sezer ve Rabia Sezer’den bazı şarta bağlı bedel uyarlaması konuları saklı olmak kaydıyla toplam 2.850.000 (ikimilyonsekizyüzellibin)- Avro bedel üzerinden satın ve devir alınması işlemlerinin (“İşlem”) başlatılmasına, (ii) İşlem kapsamında payların iktisap edilmesine ve sair işlemlere ilişkin olarak: – Sezayi Sezer ve Rabia Sezer ile Şirket’imiz arasında akdedilecek “Pay Devir Sözleşmesi”nin, – Sezayi Sezer ve Rabia Sezer ile Şirket’imiz arasında akdedilecek “Pay Sahipleri Sözleşmesi”nin, imzalanmasına, (iii) İşlem’in, Rekabet Kurulu’na yapılacak bildirim dahil olmak ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere, Sözleşmeler’de belirlenen tüm kapanış koşullarının yerine getirildiğinin anlaşılması durumunda tamamlanmasına, karar verilmiştir.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu